Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, OZ Terra Kisucensis a Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca každoročne organizuje niekoľko zaujímavých aktivít pre náš región.. Najnovšie sa v piatok 6. septembra 2013 uskutočnilo podujatie, pozostávajúce z prezentácie aktuálne vydaného zborníka Terra Kisucensis V./2013, z udelenia Ceny Karola Točíka a vernisáže výstavy „Kysuce na starých mapách.“

                        

Obec Skalité spolu s poľskou obcou Rajcza implementuje projekt Kultúra bez hraníc. Projekt bol podporený v Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov sumou 44 749,39 EUR, z toho ERDF 38 036,98 EUR, zo štátneho rozpočtu SR 4 474,93 EUR a z rozpočtu obce 2 237, 47 EUR.

                              

 

Nový projekt Obvodného úradu v Čadci, ktorý získal podporu z eurofondov, má za cieľ nadviazanie spolupráce orgánov krízového riadenia slovensko-poľského prihraničia okresov Čadca a Źywiec pre ochranu životov obyvateľov, majetku a životného prostredia v pohraničí.

  

Obec Staškov spoločne s poľskou obcou Istebna začala implementovať projekt s názvom „Nadväzujeme na úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu: Kroner - Kamińska“, PL-SK/ZA/IPP/III/008, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. Celkový rozpočet projektu je 42 212,- EUR, z toho z ERDF 35 880,20 EUR, zo štátneho rozpočtu 4 221,20 EUR a z rozpočtu obce 2 110,60 EUR.