INTERREG IIIC

Projekt
Tourism Partners Europe
(Rozvoj európskeho cezhraničného cestovného ruchu)
Iniciatíva EÚ INTERREG IIIC

Pre turistov, ktorí zavítajú na Kysuce, resp. sa na Kysuce chystajú je tu k dispozícií  nový "Turisticko-informačný sprievodca - Beskydy-Beskidy - Kysuckými Beskydmi, Beskydom Žiwieckim a okolím. Sprievodca je dvojjazyčný a má formu turistických novín. Ponúka základné turistické informácie o Powiate Bielskom, Žywieckom, Suskom na Poľskej strane Beskýd a o Kysuciach na Slovensku. V informáciách o Kysuciach nájdete úplnú databázu ubytovania (viac ako 160 zariadení) a služieb pre turistov.