Leader

27. septembra 2007 v Turzovke bola partnermi podpísaná " Rámcová zmluva Leadrovského partnerstva Horné Kysuce pre realizáciu prístupu Leader", čím dali jednoznačne najavo, že Horné Ksuce sa budú uchádzať o podporu z prístupu Leader. V následujúcej etape čaká Leadrovských partnerov  vypracovanie akčnéhoplánu pre Horné Kysuce ako základného dokumentu pre prístup Leader.

Dňa 4. septembra 2007 sa na Mestskom úrade v Turzovke uskutočnilo zasadanie starostov obcí Mikroregiónu Horné Kyusce, na ktorom bola riešená otázka prístupu obcí MHK k Leadru.

Dňa 1. 8. 2007 sa konal 1. pracovný workshop k príprave na prístup Leader so starostami obcí Mikroregiónu Horné Kysuce a hosťami z jednotlivých obcí mikroregiónu v Klube Mestského kultúrneho strediska v Turzovke.

TROCHU HISTÓRIE

Regionálna politika vznikala v EU v 70 tych rokoch v čase, keď  priemyselné aglomerácie Západnej Európy podliehali podstatným štrukturálnym zmenám z rôznych dôvodov. Tieto zmeny mali za následok zatváranie podnikov a masové prepúšťanie veľkého množstva ľudí, ktorí dovtedy boli zamestnancami s pravidelným príjmom. Tento trend postihol celé regióny vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku a Francúzku a vyvolal tlak na politické rozhodnutia čeliť štrukturálnym zmenám v oblasti sekundárnej výroby.