Leader

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce sa podieľa na príprave programu LEADER v Žilinskom kraji. Naším cieľom je pomôcť pri vytváraní miestnej akčnej skupiny na území Mikroregiónu Horných Kysúc. Na tomto mieste chceme upozorniť na internetovú stránku venovanú tejto téme. Môžete si ju pozrieť na tomto linku. Obsahuje informácie aj o ostatných pripravovaných skupinách v kraji.