Linky

Na stránke www.nsrr.sk nájdete najnovšie informácie týkajúce sa Národného strategického referenčného rámca a jeho jednotlivých operačných programov.

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr www.isrra.sk

Dôležité internetové stránky