Šance - Valy

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

V uplynulom roku v rámci projektu s názvom Šance - Valy, spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev sa uskutočnilo niekoľko aktivít. Kysuce. Nositeľom tohto projektu bolo Združenie obcí, Mikroregión Kysucký triangel, ktorého členovia sú obce Svrčinovec, Čierne a Skalité. Samotný projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a to z fondu mikroprojektov. Partnerom v tomto projekte bolo Těšínske múzeum v Českom Těšíně.

Projekt Šance – Valy, spoločné dedičstvo má ďalšie pokračovanie.

V rámci prvej etapy projektu boli vyhotovené výstavnícke panely s informáciami o Šanciach, jeho histórií, polohopise, s geografickým zameraním, náznakovou rekonštrukciou apod. V súčasnej dobe sú tieto panely žiadané pre samostatné výstavy alebo ako doprovodné podujatie k historickým seminárom a konferenciám.

Prezentačné panely o historickom fortifikačnom systéme Šance – Valy na hraniciach 3 štátov sú vyrobené na profesionálnej úrovni a veľmi kvalitne spracované. Na príprave ich obsahovej stránky sa podieľali odborníci z radov archeológov a historikov. Graficky boli spracované profesionálnym štúdiom. Jedná sa o 8 závesných panelov vyrobených na elastickom podklade. Sú vhodné do reprezentačných priestorov firiem a spoločností. V prípade záujmu si tieto panely môžu firmy alebo jednotlivci objednať v Regionálnej rozvojovej agentúre Kysuce, na telefónnom čísle 4335603.