Šance - Valy

Aj keď iba malým krôčikom, ale o to významnejším, sa pohol projekt Šance – Valy, common heritage dopredu. Regionálne rozvojová agentúra Kysuce vypracovala žiadosť na podporu vzdelávania žiakov základných škôl a taktiež ich učiteľov. Medzinárodný Višegradský Fond sa rozhodol opäť finančne podporiť aktivity súvisiace s pevnostným systémom Šance – Valy, ktorý sa rozprestiera na hraniciach troch štátov.

Dovoľujeme si Vám predstviť veľmi zaujímavú prednášku p. Małgorzaty Kiereś k témy Šance - Valy.

Szańce jabłonkowskie

- w Mostach Jabłonkowskich,

a szańce na terenie beskidzkiej trójwsi

Naša agentúra úspešne zavŕšila najdôležitejšiu aktivitu projektu Šance – Valy, common heritage (spoločné dedičstvo). 28.6.2008 sa v obci Čierne konala záverečná konferencia tohoto projektu za účasti mnohých významných osobností.

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu k projektu “Šance - Valy, commno heritage” .

Systém Šance - Valy, známy pod názvom Jablunkovské šance, je tvorený obrannými objektmi, redutami, prepojenými valmi s priekopami, ktoré v 17. a 18. storočí chránili Tešínske panstvo pred nájazdmi Tatárov a nebezpečenstvom z Uhorska. Celý systém prechádza hraničným územím Českej, Poľskej a Slovenskej republiky.