O RRAK

Niektoré inštitúcie vznikajú, iné zanikajú. A niektoré si svoju úlohu nenápadne a trpezlivo plnia mnoho rokov. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, so sídlom v Čadci,  pracuje v regióne a pre región kontinuálne už 20 rokov.  

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce pôsobí v našom regióne už 20 rokov. Bola založená Zakladateľskou zmluvou 20.mája 2002 Jaj zakladajúcimi členmi boli Združenie podnikateľov Slovenska – Okresná rada Čadca zastúpená Jozefom Kondekom, Mesto Čadca zastúpené vtedajším primátorom Jozefom Pohančenikom a Občianske združenie Cusus zastúpené Petrom Brončekom. V roku 2007 medzi členov RRA Kysuce vstúpil Mikroregión Horné Kysuce a v roku 2015 spoločnosť CB Media, s.r.o..

Prvým riaditeľom RRA Kysuce bol Igor Husák do roku 2007, neskôr sa riaditeľom stal Peter Bronček a po ňom od roku 2011 až doteraz túto funkciu zastáva Marta Sláviková.  Sídlo RRA Kysuce je v budove Mestského úradu v Čadci. 

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce pracuje pre Kysuce nepretržite od roku 2002.

RRA Kysuce je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, združenie právnických osôb. V roku 2020 sme sa pripojili k iniciatíve REGIÓN 2030 . Je to výzva na spoluprácu nie len Integrovanej siete RRA ale všetkých socio-ekonomických partnerov v každom definovanom území – regióne. www.regiony2030.sk 

Sídlo: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

RRA Kysuce je združenie právnických osôb založené podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, je registrované na KÚ v Žiline pod číslom 2002/06713/3SE a je samostatnou právnickou osobou

Cieľ založenia združenia:
Koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoločenského rozvoja regiónu Kysuce, teda okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto so zreteľom na zapojenie všetkých socio-ekonomických partnerov v danom území do tejto činnosti