Projekt Šance – Valy, spoločné dedičstvo má ďalšie pokračovanie.

V rámci prvej etapy projektu boli vyhotovené výstavnícke panely s informáciami o Šanciach, jeho histórií, polohopise, s geografickým zameraním, náznakovou rekonštrukciou apod. V súčasnej dobe sú tieto panely žiadané pre samostatné výstavy alebo ako doprovodné podujatie k historickým seminárom a konferenciám.

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta Ekológie a environmentalistiky, Katedra Plánovania a tvorby krajiny, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, RRA Kysuce a Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovali Vernisáž a výstavu s názvom:

„Špecifické formy historických krajinných štruktúr, Šance a Valy Kysúc a ich medzinárodný kontext“.

Vernisáž za účasti mnohých významných krajinných ekológov a historikov sa konala 4. mája 2010 v minigalérii Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene.

Ďalšie spoločné podujatie bolo 15. Júla 2010 v kultúrnom dome v Ludrovej v rámci Projektu náznakovej rekonštrukcie hradiska Pancová, podporeného z Programu obnovy dediny v obci. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce bola pozvaná na seminár Starostlivosť o historické krajinné štruktúry spojený s otvorením putovnej výstavy „Šance a valy Kysúc“.