Na stránke www.nsrr.sk nájdete najnovšie informácie týkajúce sa Národného strategického referenčného rámca a jeho jednotlivých operačných programov.