27. septembra 2007 v Turzovke bola partnermi podpísaná " Rámcová zmluva Leadrovského partnerstva Horné Kysuce pre realizáciu prístupu Leader", čím dali jednoznačne najavo, že Horné Ksuce sa budú uchádzať o podporu z prístupu Leader. V následujúcej etape čaká Leadrovských partnerov  vypracovanie akčnéhoplánu pre Horné Kysuce ako základného dokumentu pre prístup Leader.

Pristupujúci partneri sú:

  1. Mikroregión Horné Kysuce
  2. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
  3. Lesné spoločenstvo Kysučné s.r.o.
  4. OZ Voľný čas, Vysoká nad Kysucou
  5. Združenie TKO Semeteš n.o.
  6. Mgr. Vladimír Pekár, COBRA