Regionálna rozvojová agentúr plne podporuje a spolupracuje s iniciatívou Spojme sa pre vodu .

www.spojmesaprevodu.sk

Spojme sa pre vodu je tím ľudí rôznych profesií dobrovoľne združených okolo mimovládnej organizácie Ľudia a voda vedenej medzinárodne uznávaným odborníkom Ing. Michalom Kravčíkom CSc., držiteľom prestížnej ceny Goldman Environmental Prize.

Hľadá riešenia, ako efektívnym zadržiavaním dažďovej vody obnoviť klímu a eliminovať škody spôsobené počasím (povodne, veterné smršte, či extrémne suchá). Pracuje na Projekte obnovy krajiny, ktorý vďaka vodozádržným opatreniam dokáže okrem obnovy prirodzenej klímy vytvoriť desiatky tisíc pracovných miest, a to aj v menej rozvinutých regiónoch a so zapojením dlhodobo nezamestnaných či marginalizovaných skupín. Je to cesta ako účinne reagovať na klimatické zmeny a eliminovať hroziacu nezamestnanosť spôsobenú aktuálnou krízou. Nadväzuje tak na úspešný „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny Slovenskej republiky, ako nástroj obnovy sociálnej, hospodárskej, potravinovej, environmentálnej a klimatickej bezpečnosti“ realizovaný v rokoch 2010 a 2012 za vlády Ivety Radičovej, do ktorého sa zapojilo 488 obcí na Slovensku a vytvoril takmer 8 000 pracovných miest.

RRA Kysuce i ostatné regionálne rozvojové agentúry ponúkajú skúsenosti a spätnú väzbu. Rozvojové agentúry chcú využiť svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života v regiónoch

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) víta iniciatívu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) rokovať o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska. „Sú to práve RRA, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti, vytvorené vzťahy v regióne, odborníkov, kapacity i technické vybavenie z prípravy a realizácie konkrétnych rozvojových programov. Agentúry sú od začiatku založené na partnerstve a dohode samospráv, obcí, miest alebo vyšších územných celkov, podnikateľských subjektov či tretieho sektora. Tieto agentúry združuje IS RRA, ktorá má aktuálne 29 členov po celom Slovensku,“ konštatovala pre TASR Petra Klimo Zlatošová, podpredsedníčka IS RRA. 

V našom regióne 18 rokov nepretržite funguje Regionálna rozvojová agentúra Kysuce so sídlom v Čadci, ktorú od svojho začiatku viedol Peter Bronček a po ňom prebrala štafetu regionálneho rozvoja Kysúc Marta Sláviková.

“SPOLOČNE A TRANSPARENTNE” Otvorené fórum REGIÓNY 2030

V Kremnici sa dňa 12.6.2020 uskutočnilo Otvorené fórum REGIÓNY 2030, ktorého cieľom bolo prediskutovať pohľady na problémy a výzvy, ktorým budú regióny čeliť v nadchádzajúcom ťažkom období v kontexte potreby spoločného postupu všetkých sociálno-ekonomických partnerov a dobrej prípravy na nové programové obdobie EÚ 2021-2027. Fórum vytvorilo priestor pre aktérov regionálneho rozvoja a ich sie združených v iniciatíve Regióny 2030 ktorá spoločne reprezentuje záujmy niekoľko tisíc organizácií a inštitúcií podnikateľského, verejnoprávneho, neziskového a mimovládneho sektora.

Dotačných systémov a príležitostí na získanie prostriedkov na financovanie rôznych projektov na Slovensku stále pribúda.  Od rôznych charitatívnych projektov, cez uchádzanie sa prostriedkov z výnosov štátneho rozpočtu, získavanie prostriedkov z eurofondov ako nosnej časti finančných grantových operácií, až po prácu s domácnosťami, ktoré už tiež môžu získať dotácie za spoluprácu v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov  - systémov stále pribúda a sú pre laikov čoraz neprehľadnejšie.