Obec Makov SK spoločne s obcou Hutisko- Solanec CZ implementovali v roku 2012 projekt s názvom Integrácia foriem spolupráce podporený Programom cezhraničnej spolupráce Sk – CZ 2007 – 2013, Fond Mikroprojektov, Kód SK/FMP/06/022

Referencie - Implementované projekty 2012

Referencie - Vypracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok za rok 2012

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce sa aktívne zapája do spolupráce s Úradom priemyselného vlastníctva SR. RRA Kysuce je infobodom ÚPV SR pre subjekty v okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Podnikatelia ale aj všetky ostatné organizácie (združenia, nadácie a pod.) sa môžu informovať v Kancelárii RRA Kysuce na Mestskom úrade v Čadci o možnostiach ochrany ich patentového a duševného vlastníctva. Najčastejšie riešime ochranné známky pre názvy výrobkov, názvy a logá subjektov. O spolupráci s ÚPV SR informuje aj článok časopisu UPV SR c. 8/2012