Dotačných systémov a príležitostí na získanie prostriedkov na financovanie rôznych projektov na Slovensku stále pribúda.  Od rôznych charitatívnych projektov, cez uchádzanie sa prostriedkov z výnosov štátneho rozpočtu, získavanie prostriedkov z eurofondov ako nosnej časti finančných grantových operácií, až po prácu s domácnosťami, ktoré už tiež môžu získať dotácie za spoluprácu v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov  - systémov stále pribúda a sú pre laikov čoraz neprehľadnejšie. 

Bezplatnú pomoc pri získavaní informácií o rôznych dotačných príležitostiach ponúka Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja prostredníctvom Regionálnych rozvojových agentúr na viac ako 40 kontaktných miestach na Slovensku. Regionálne rozvojové agentúry poskytujú informácie predovšetkým obciam a to z oblasti financovania ich projektov prostredníctvom eurofondov, agentúry však poskytnú informácie i podnikateľským subjektom, neziskovým organizáciám, študentom a občanom. Dostatočne hustá sieť Regionálnych rozvojových agentúr, ktoré poskytujú informácie bezplatne umožňujú, aby starostovia obcí za informáciami nemuseli cestovať. Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr funguje už od roku 2001, informácie poskytuje viac ako 100 odborníkov a mnohí pracovníci agentúr majú viac ako desaťročné skúsenosti s implementáciou eurofondov v regiónoch vo všetkých programových obdobiach. Bezplatné konzultácie pre obce prináša Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja prostredníctvom podpory siete Regionálnych rozvojových agentúr v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom je bezplatne informovať o možnostiach podpory projektov prostredníctvom eurofondov priamo v regiónoch. Každá obec tak môže dostať potrebné informácie k eurofondom úplne bezplatne. „Obce sú značne administratívne zaťažené, určite nie je v ich možnostiach študovať zložité manuály všetkých operačných programov. Stačí, keď sa na nás obrátia a radi sa pozrieme na ich zámer a pomôžeme im s jeho realizáciou. Konzultačné služby pre obce sú bezplatné, sú hradené zo zmluvnej spolupráce s Ministerstvom výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja, čo nám umožňuje poskytovať informácie objektívne, bez iných ekonomických záujmov.“: hovorí o možnosti využiť bezplatné poradenstvo Ing. Stanislav Dreisig , riaditeľ Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry (TRRA), ktorá poskytuje prostredníctvom 4 odborných pracovníkov bezplatné konzultačné služby vo svojom sídle na Opatovskej ul. 23 v Trenčíne. Obce, ktoré majú záujem o bezplatné konzultácie v ich regióne, nájdu bližšie informácie a kontakty na ďalšie Regionálne rozvojové agentúry na stránke www.trra.sk . Zdroj: TRRA