Obec Staškov spoločne s poľskou obcou Istebna začala implementovať projekt s názvom „Nadväzujeme na úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu: Kroner - Kamińska“, PL-SK/ZA/IPP/III/008, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. Celkový rozpočet projektu je 42 212,- EUR, z toho z ERDF 35 880,20 EUR, zo štátneho rozpočtu 4 221,20 EUR a z rozpočtu obce 2 110,60 EUR.

Projekt je zameraný na nadviazanie cezhraničnej spolupráce našej obce s poľskou Istebnou. V rámci projektu bude zorganizovaných niekoľko tradičných podujatí: Staškovské hody, Hasičská súťaž, Krónerov pohár, ktorými priblížime poľským partnerom naše tradície.

Druhá časť projektu bude venovaná spomienke na našeho rodáka Jozefa Kronera a zároveň na jeho filmovú partnerku poľskú herečku Idu Kamińsku, ktorá stvárnila v oskarovom filme Obchod na korze starú židovku. V rámci projektu sa zrekonštruujú priestory kultúrneho domu, kde bude inštalovaná výstavu „Obchod na korze“ venovaná týmto dvom slávnym umelcom a tiež ich slávnemu filmu. S prácou na výstave, fotografiami a artefaktmi, pomôžu pracovníci partnerskej obce Istebna.

Zakúpime premietaciu techniku a cez prázdniny pripravíme letné kino s filmami Kronera a Kamińskej.

Poľský partner, Gmina Istebna, vo svojich výstavníckych priestoroch bude v lete prezentovať práce staškovských insitných maliarov a staškovských tradícií.

Celý projekt bude obohatením staškovského kultúrneho leta 2013 a veríme, že započne tradícia spoločných slovensko – poľských podujatí.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.