Obec Skalité spolu s poľskou obcou Rajcza implementuje projekt Kultúra bez hraníc. Projekt bol podporený v Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov sumou 44 749,39 EUR, z toho ERDF 38 036,98 EUR, zo štátneho rozpočtu SR 4 474,93 EUR a z rozpočtu obce 2 237, 47 EUR.

Projekt prináša novú spoluprácu dlhoročných partnerských obcí Skalité a Rajcza. V júni a júli budú prevedené rekonštrukčné práce amfiteátra v Skalitom tak, aby mohol zase slúžiť dlhé roky na všakovaké kultúrne akcie. V amfiteátri sa vymenia lavice na sedenie, podlaha pódia, vymenia sa žľaby a oplechovanie prístrešia pódia.

Dôchodcovia zo Skalitého a Rajcze budú mať v júli v zrekonštruovanom amfiteátri svoj vlastný program – Stretnutie na hranici a benefičný koncert. Zaspomínajú aj na stavbu amfiteátra pred 18 rokmi.

V septembri spoločne oslávia slovenskí a poľskí poľovníci Dni svätého Huberta s omšou, hudbou a gulášom. Pred sv. omšou bude slávnostne otvorená výstava poľovníckych trofejí z dvoch štátov zo SK a PL. Výstava bude inštalovaná v reprezentačných priestoroch Obecného úradu V Skalitom. Po sv. omši bude poľovnícka zábava s pravým poľovníckym gulášom. Rajcza pripraví recipročnú výstavu poľovníckych trofejí, aby ju mohlo vzhliadnuť čo najviac ľudí aj za hranicami.

Projekt prinesie naplnenie myšlienok cezhraničnej spolupráce a pekné podujatia pre obyvateľov Skalitého, Rajcza a ďalších slovenských a poľských obcí.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.