Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a láskou.

Trenčín:  Dňa 4.12.2015 sa uskutočnilo v priestoroch Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry (TRRA) na Opatovskej ul. 23 v Trenčíne stretnutie odborníkov, ktorí sa dlhoročne venujú regionálnemu rozvoju.  

Slovensko v tomto roku navštívilo len za prvých 9 mesiacov 3,3 milióna turistov čo bolo o 14 % viac než v minulom roku a v návštevnosti sme prekonali tiež rekordný rok 2008. (zdroj:sacr). Záujem o poznávanie Slovenska teda rastie a zvýšený záujem o Slovensko je určite najvhodnejším obdobím pre štart nových projektov na rozvoj cestovného ruchu. 

Dotačných systémov a príležitostí na získanie prostriedkov na financovanie rôznych projektov na Slovensku stále pribúda.  Od rôznych charitatívnych projektov, cez uchádzanie sa prostriedkov z výnosov štátneho rozpočtu, získavanie prostriedkov z eurofondov ako nosnej časti finančných grantových operácií, až po prácu s domácnosťami, ktoré už tiež môžu získať dotácie za spoluprácu v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov  - systémov stále pribúda a sú pre laikov čoraz neprehľadnejšie.