O RRAK

Závery a vyhlásenie zúčastnených sociálno-ekonomických partnerov na Otvorenom fóre Regióny 2030, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 6. 2020 v Kremnici.

 

KREMNICKÁ  VÝZVA

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce pracuje pre Kysuce nepretržite od roku 2002.

RRA Kysuce je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, združenie právnických osôb. V roku 2020 sme sa pripojili k iniciatíve REGIÓN 2030 . Je to výzva na spoluprácu nie len Integrovanej siete RRA ale všetkých socio-ekonomických partnerov v každom definovanom území – regióne. www.regiony2030.sk 

Sídlo: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

RRA Kysuce je združenie právnických osôb založené podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, je registrované na KÚ v Žiline pod číslom 2002/06713/3SE a je samostatnou právnickou osobou

Cieľ založenia združenia:
Koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoločenského rozvoja regiónu Kysuce, teda okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto so zreteľom na zapojenie všetkých socio-ekonomických partnerov v danom území do tejto činnosti