Aktuálne výzvy

V programe "Sadíme budúcnosť", ktorý už druhý rok organizuje Nadácia Ekopolis, majú aktívni dobrovoľníci opäť možnosť žiadať o finančnú podporu na svoje výsadbové projekty do výšky až 4 000 eur. Výzva je otvorená do 13. januára 2023 a všetky detaily jarnej výzvy ponúka web www.sadimebuducnost.sk.

Ako skrášliť vaše okolie, časť obce, sídlisko, vnútroblok alebo jednoducho miesto, kde sa stretávate v rámci svojej komunity? Dokáže váš nápad prispieť k riešeniu klimatickej krízy? Dajte o tom vedieť! Grantový fond PSS je tu na to, aby dobré nápady neskončili iba na papieri. Už osem rokov podporujeme kvalitné projekty, ktoré zlepšujú život v mestách a obciach na Slovensku. Prihláste svoj projekt a získajte až 7 500 eur na jeho realizáciu.

Grantový program Nadácie Ekopolis a Slovnaft podporuje

  • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene(hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),

MPSVaR SR vyhlasuje výzvu na  na podporu plnenia funkcií rodiny (inkluzívne detské ihriská).

Ak ide o dotáciu na výdavky na kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením najviac v sume 50 000 eur – kapitálové výdavky.

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur – Bežné výdavky