Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Prvé výsledky revízie výdavkov v rámci projektu Hodnota za peniaze
Ministerstvo financií SR zverejnilo priebežné správy Revízie výdavkov na IT.
Celý článok...
 
Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fondmi EÚ
Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ochrane rozpočtu EÚ s viac cielenými kontrolnými akciami, ktoré sa zameriavajú na prípady s veľkým dopadom. Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou funguje dobre najmä na príjmovej strane rozpočtu EÚ, kde vo veľkej miere spoločné colné operácie odvrátili značné straty EÚ a národných rozpočtov. Členské štáty a Komisia sú na stope nezrovnalostí a podvodov v priebehu celého cyklu viacročných výdavkových programov EÚ. To umožňuje primerané kontroly, opravy či spätné získavanie, ktoré sa vyskytujú v príslušných fázach výdavkov EÚ, aby bola zaistená čo najvyššia možná ochrana peňazí daňových poplatníkov.
Celý článok...
 
Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

OZNÁMENIE

o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie

v tepelnej energetike

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutočnií

v dňoch 3. - 4. októbra 2016 v Piešťanoch.

 
Nová výzva
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Informačné technológie
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 4 z 67
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.