Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu technických príčin (úprava formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+) riadiaci orgán predlžuje platnosť vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016 a to nasledovne:

 

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Pôvodný dátum uzavretia: 05.09.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Pôvodný dátum uzavretia: 05.09.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Pôvodný dátum uzavretia: 03.10.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Pôvodný dátum uzavretia: 03.10.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

V rámci formálnych náležitostí jednotlivých výziev uvedených nižšie si Vás dovoľujeme informovať aj o nasledujúcich zmenách v prílohách výziev:

Následné dokumenty sú z dôvodu rýchlej orientácie žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien. 
Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

 

formulár žiadosti o NFP

Formular_ziadosti_o_NFP.xlsx

 

príloha č. 6a žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie partnera projektu“ (relevantné pre partnerov zo SR)

V rámci predloženia žiadosti o NFP sa budú akceptovať iba tieto verzie prílohy 6a/6b Čestného vyhlásenie partnera projektu.

Editovateľné verzie nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“.

6a priloha k ZoNFP čestné vyhlásenie partnera SK.pdf

6b priloha k ZoNFP čestné vyhlásenie partnera CZ.pdf

 

príloha č. 3 výzvy Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa (ďalej len „Manuál“)

03_Manual pripravy a implementacie projektu cast pre ziadatela.pdf

a nasledovné prílohy Manuálu:

príloha Manuálu č. 6 Oprávnenosť výdavkov

06 Opravnenost vydavkov.pdf

 príloha Manuálu č. 7 Spôsob dokladovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku

07_Sposob dokladovania vybranych podmienok.pdf


Zdroj: MPRV SR

 
Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prost.

Vážení prijímatelia,

z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Vás ako prijímateľa prostriedkov v rámci výziev DGBV01, DGV02 a DGV03 týmto chceme osloviť s možnosťou požiadať o zvýšenie projektového grantu vo Vašom projekte.

Celý článok...
 
Reformný zámer – schválený
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), na základe schváleného Reformného zámeru, pokračuje v ďalšej etape prípravy národného projektu s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“.Reformný zámer ÚSV ROS bol schválený 14. júla 2016 na základe hlasovania hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (2. Zasadnutie). Bližšie informácie a Reformný zámer k národnému projektu ÚSV ROS nájdete v prílohách tejto správy.
Celý článok...
 
Akčné plány pomôžu znížiť nezamestnanosť
Ďalšie tri menej rozvinuté okresy už majú svoje akčné plány rozvoja do roku 2020. Ich hlavným cieľom je dať ľuďom v zaostávajúcich okresoch prácu, aby mohli zabezpečiť kvalitnejší život svojich rodín. Pomôžu aj opatrenia a nástroje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 4 z 99
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.