Naše služby

Vážení priatelia,

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce v roku 2017 vstupuje už do 15. roku svojej existencie. Za to obdobie sa stala pevnou súčasťou diania na Kysuciach. Naša činnosť je zameraná najmä na pomoc pri rozvoji pre samosprávu a neziskové organizácie, ale najmä v poslednej dobe, pomáhame čoraz častejšie aj podnikateľským subjektom. Získavame a „podávame ďalej“  informácie o dotačných systémoch rôznych úrovní, o legislatívnych zmenách pre neziskové organizácie, spravujeme niekoľko záujmových združení.   

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce je organizácia neziskového typu a poskytuje bezplatné a spoplatnené služby. Náklady na zabezpečenie bezplatných služieb pre verejnosť a neziskové organizácie sú čiastočne hradené z príspevku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná sa hlavne o poradenskú a projektovú činnosť.

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce poskytuje verejnosti bezplatné informačno-poradenské služby ohľadom využitia fondov Európskej únie pre záujemcov z územia pôsobnosti agentúry.

Poskytujeme tiež bezplatné informácie v oblasti priemyselného vlastníctva.