O RRAK

Sídlo: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

RRAK je združenie právnických osôb založené podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, je registrované na KÚ v Žiline pod číslom 2002/06713/3SE a je samostatnou právnickou osobou

Zakladatelia RRAK:

  • Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO 313971
  • Občianske združenie CUSUS, IČO 361 45971
  • Od 28. 03. 2006 Mikroregión Horné Kysuce (12 obcí)

Cieľ založenia združenia:
Koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoločenského rozvoja regiónu Kysuce, teda okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto so zreteľom na zapojenie všetkých socio-ekonomických partnerov v danom území do tejto činnosti