• Višegradský fond    Skalite connections 2011    19 755,-   ( Obec Skalite )
 • Višegradský fond    International Chess Tourney    3 492,-   ( Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel )
 • Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013    Ukážeme Vám čo vieme       18 390,-    ( Obec Raková)
 • Program cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 - 2013    Trojmedzie nerozdeľuje ale spája    19 980,-    ( Obec Čierne)
 • Trojmedzie nerozdeľuje ale spája, obec Čierne    Šance – Valy, spoločné dedičstvo plné tajomstiev        42 584,88,-   ( Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel )

            

 • Fond mikroprojektu SR - ČR   Kultúrna výmena partnerov obcí Kysucký Lieskovec a Bolatice – rozvoj tradícií      22 679,-   ( Obec kysucký Lieskovec )
 • Fond mikroprojektu SR - ČR    Kultúrne leto v Skalitom    23 204,-   ( Obec Skalité )
 • Fond mikroprojektu SR - ČR    Orientácia v teréne aj v histórií susediacich obci Vysoká nad Kysucou a Bílá        31 600.30,-   ( Obec Vysoká nad Kysucou )
 • Fond mikroprojektu SR - ČR    Integrácia foriem spolupráce    20 458,-   ( Obec Makov )
 • Fond mikroprojektu SR - ČR    Vítajme na Kysuciach    22 048,-   ( Regionálna rozvojová agentúra Kysuce )
 • Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013    Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne    601 929.76,-    ( Obec Makov )
 • Enviro fond 2011    Podpora kompostovania v obci Staškov     91 545.60,-   ( Obec Staškov )

Regionálna rozvojová agentúra v tomto roku realizuje projekt „ Príprava programu cezhraničnej spolupráce na roky 2007 – 2013“ v rámci iniciatívy INTERREG III A Slovensko – Poľská hranica. V rámci tohto projektu budú realizované aj aktivity vedúce k vytvoreniu značky „Vyrobené na KYSUCIACH“. Spolu s tým bude vytvorené logo tejto značky a webové stránky www.vyrobenenakysuciach.sk a www.madeinkysuce.eu .

RRA Kysuce vydala v rámci edície Genius Loci Kysuce prvý zväzok s názvom Pravek a história Kysúc. Celú publikáciu k nahliadnutiu nájdete tu