V4 Artists Pay Tribute to the Kroner Family

Association of natives Jozef Kroner (Spolok rodákov Jozef Kronera) with Regional development agency Kysuce RRAK realize new project with name: V4 Artists Pay Tribute to the Kroner Family. The project is supportedby Internatinal Visegrad Fund https://www.visegradfund.org/ .  

The project includes activity as a symposium of sculptors for the restoration of Jozef Kroner’s sidewalk in Staškov and especially a traveling exhibition of works connected with Kroner’s family in towns: Staškov SK, Čadca SK, Źywiec PL, Považská Bystrica SK and Rožnov pod Radhoštěm CZ.

Už takmer 140 rokov v Koniaków, na úpätí hory Ochodźita ťahá sa niť konikovskej krajky. Z tenkého, najčastejšie bieleho alebo krémového kordónu sa vytvárajú sa stovky majstrovských vzorov. Väčšina z nich je inšpirovaná bohatstvom karpatskej prírody (zajačiky, dubové lístky) alebo svetom vesmíru (slniečka, hviezdy, mesiačiky). Následné riadky obklopujú centrálny kruh vytvárajúc "koniakovské ružičky", tak sa tu nazývajú krajkové obrúsky. Celé roky sa konikovčania navštevovali aby spolu háčkovali a vymieňali si skúsenosti. To je úloha integrácie, tvorby vzťahov a pre veľa žien aj spôsob obživy. Háčkovanie tiež svedčilo o príslušnosti do danej kultúrnej oblasti, je súčasťou tradície, na ktorú sú miestne ženy hrdé.

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 ako súčasť projektu "Od tradície po profesiu. Školenie v oblasti koniakowskej krajky ", ktorú realizuje Nadácia Koniakowskej krajky a regionálna rozvojová agnetúra Kysuce.

Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 39 781,79 PLN. (85%), grant zo štátneho rozpočtu - 2340,10 EUR a vlastný príspevok - 4680.22 EUR. Dodacia lehota: 2021 - Marec 2022. 

 

EEA1.tmp_.jpg (2054×723)

Regionálna rozvojová agentúr plne podporuje a spolupracuje s iniciatívou Spojme sa pre vodu .

www.spojmesaprevodu.sk

Spojme sa pre vodu je tím ľudí rôznych profesií dobrovoľne združených okolo mimovládnej organizácie Ľudia a voda vedenej medzinárodne uznávaným odborníkom Ing. Michalom Kravčíkom CSc., držiteľom prestížnej ceny Goldman Environmental Prize.

Hľadá riešenia, ako efektívnym zadržiavaním dažďovej vody obnoviť klímu a eliminovať škody spôsobené počasím (povodne, veterné smršte, či extrémne suchá). Pracuje na Projekte obnovy krajiny, ktorý vďaka vodozádržným opatreniam dokáže okrem obnovy prirodzenej klímy vytvoriť desiatky tisíc pracovných miest, a to aj v menej rozvinutých regiónoch a so zapojením dlhodobo nezamestnaných či marginalizovaných skupín. Je to cesta ako účinne reagovať na klimatické zmeny a eliminovať hroziacu nezamestnanosť spôsobenú aktuálnou krízou. Nadväzuje tak na úspešný „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny Slovenskej republiky, ako nástroj obnovy sociálnej, hospodárskej, potravinovej, environmentálnej a klimatickej bezpečnosti“ realizovaný v rokoch 2010 a 2012 za vlády Ivety Radičovej, do ktorého sa zapojilo 488 obcí na Slovensku a vytvoril takmer 8 000 pracovných miest.

RRA Kysuce i ostatné regionálne rozvojové agentúry ponúkajú skúsenosti a spätnú väzbu. Rozvojové agentúry chcú využiť svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života v regiónoch

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) víta iniciatívu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) rokovať o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska. „Sú to práve RRA, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti, vytvorené vzťahy v regióne, odborníkov, kapacity i technické vybavenie z prípravy a realizácie konkrétnych rozvojových programov. Agentúry sú od začiatku založené na partnerstve a dohode samospráv, obcí, miest alebo vyšších územných celkov, podnikateľských subjektov či tretieho sektora. Tieto agentúry združuje IS RRA, ktorá má aktuálne 29 členov po celom Slovensku,“ konštatovala pre TASR Petra Klimo Zlatošová, podpredsedníčka IS RRA. 

V našom regióne 18 rokov nepretržite funguje Regionálna rozvojová agentúra Kysuce so sídlom v Čadci, ktorú od svojho začiatku viedol Peter Bronček a po ňom prebrala štafetu regionálneho rozvoja Kysúc Marta Sláviková.