Pomôžte nám nájsť regionálnu jedinečnosť, ktorá podľa Vás vystihuje región Kysuce:

https://docs.google.com/forms/d/10skWPhuFJnADU5XWMl_OJfX86mxKNw-AVuBDNzIU9m0/edit

Pozývame Vás

na školenie k elektronickému trhovisku a IROP 2014 - 2020,

ktoré organizuje Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

v spolupráci

so Združením miest a obcí Kysúc.

 

22. apríla 2015 (streda) o 8:00 hod.

v zasadacej miestnosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci.

 

 

Program školenia:

8:00 - 12:30 Elektronické trhovisko - Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

12:30 - 13:00 Prestávka

13:00 - 14:00 Prezentácia Integrovaný Regionálny operačný program 2014-2020, RIUS - Ing. Milan Ovseník, riaditeľ SO/RO

Vážené dámy a páni,

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce Vás pozýva na školenie

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce“

Termín konania: 18. mája (pondelok) 2015 o 10.00 hod.

Miesto konania: Veľká zasadačka MSÚ v Čadci

 

Program: 10:00 - 10:30 Prezentácia účastníkov

10:30 - 13:00 Prezentácia - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

13:00 - 13:30 Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť.