Dotačných systémov a príležitostí na získanie prostriedkov na financovanie rôznych projektov na Slovensku stále pribúda.  Od rôznych charitatívnych projektov, cez uchádzanie sa prostriedkov z výnosov štátneho rozpočtu, získavanie prostriedkov z eurofondov ako nosnej časti finančných grantových operácií, až po prácu s domácnosťami, ktoré už tiež môžu získať dotácie za spoluprácu v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov  - systémov stále pribúda a sú pre laikov čoraz neprehľadnejšie. 

Staškov má nový turisticko-náučný chodník

Obec Staškov vstúpila do projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika.Podstatou projektu bolo vybudovanie turisticko-náučného chodníka, ktorý začína pri Obecnom úrade v Staškove a  pokračuje až po hranicu s obcou Horní Lomná.