“SPOLOČNE A TRANSPARENTNE” Otvorené fórum REGIÓNY 2030

V Kremnici sa dňa 12.6.2020 uskutočnilo Otvorené fórum REGIÓNY 2030, ktorého cieľom bolo prediskutovať pohľady na problémy a výzvy, ktorým budú regióny čeliť v nadchádzajúcom ťažkom období v kontexte potreby spoločného postupu všetkých sociálno-ekonomických partnerov a dobrej prípravy na nové programové obdobie EÚ 2021-2027. Fórum vytvorilo priestor pre aktérov regionálneho rozvoja a ich sie združených v iniciatíve Regióny 2030 ktorá spoločne reprezentuje záujmy niekoľko tisíc organizácií a inštitúcií podnikateľského, verejnoprávneho, neziskového a mimovládneho sektora.

Dotačných systémov a príležitostí na získanie prostriedkov na financovanie rôznych projektov na Slovensku stále pribúda.  Od rôznych charitatívnych projektov, cez uchádzanie sa prostriedkov z výnosov štátneho rozpočtu, získavanie prostriedkov z eurofondov ako nosnej časti finančných grantových operácií, až po prácu s domácnosťami, ktoré už tiež môžu získať dotácie za spoluprácu v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov  - systémov stále pribúda a sú pre laikov čoraz neprehľadnejšie.