Referencie - Vypracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok za rok 2012

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce sa aktívne zapája do spolupráce s Úradom priemyselného vlastníctva SR. RRA Kysuce je infobodom ÚPV SR pre subjekty v okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Podnikatelia ale aj všetky ostatné organizácie (združenia, nadácie a pod.) sa môžu informovať v Kancelárii RRA Kysuce na Mestskom úrade v Čadci o možnostiach ochrany ich patentového a duševného vlastníctva. Najčastejšie riešime ochranné známky pre názvy výrobkov, názvy a logá subjektov. O spolupráci s ÚPV SR informuje aj článok časopisu UPV SR c. 8/2012

Ponúknite niečo nové, originálne a získate výraznú konkurenčnú výhodu!

Mnoho podnikov žije z nápadov a inovácií, no tie je potrebné účinne ochrániť pred zneužitím, kopírovaním, rozkrádaním. Priemyselnoprávnou ochranou – patentom, úžitkovým vzorom, ochrannou známkou alebo dizajnom, ako aj voľbou vhodnej podnikateľskej stratégie si dokážete výhodnejšie postavenie nielen udržať, ale môžete sa brániť aj proti napodobovaniu svojich produktov.

Autor: Ing. Pavol Šúty

Zdá sa, že sú odveky, niekto hovorí načo liečiť nech sú naveky.  Proti všetkému, čo nás ničí, ohrozuje, sa už človek odvekov bráni. Robí niečo, aby zlé odstránil a nebezpečenstvu predchádzal. Len že, čuduj sa svete, ako náhle niekto niečo také robí, hneď sa spustí vlna kritiky, ohovárania, podozrení a iných neprajností.