• Fond mikroprojektu SR - ČR   Kultúrna výmena partnerov obcí Kysucký Lieskovec a Bolatice – rozvoj tradícií      22 679,-   ( Obec kysucký Lieskovec )
  • Fond mikroprojektu SR - ČR    Kultúrne leto v Skalitom    23 204,-   ( Obec Skalité )
  • Fond mikroprojektu SR - ČR    Orientácia v teréne aj v histórií susediacich obci Vysoká nad Kysucou a Bílá        31 600.30,-   ( Obec Vysoká nad Kysucou )
  • Fond mikroprojektu SR - ČR    Integrácia foriem spolupráce    20 458,-   ( Obec Makov )
  • Fond mikroprojektu SR - ČR    Vítajme na Kysuciach    22 048,-   ( Regionálna rozvojová agentúra Kysuce )
  • Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013    Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne    601 929.76,-    ( Obec Makov )
  • Enviro fond 2011    Podpora kompostovania v obci Staškov     91 545.60,-   ( Obec Staškov )

Regionálna rozvojová agentúra v tomto roku realizuje projekt „ Príprava programu cezhraničnej spolupráce na roky 2007 – 2013“ v rámci iniciatívy INTERREG III A Slovensko – Poľská hranica. V rámci tohto projektu budú realizované aj aktivity vedúce k vytvoreniu značky „Vyrobené na KYSUCIACH“. Spolu s tým bude vytvorené logo tejto značky a webové stránky www.vyrobenenakysuciach.sk a www.madeinkysuce.eu .

RRA Kysuce vydala v rámci edície Genius Loci Kysuce prvý zväzok s názvom Pravek a história Kysúc. Celú publikáciu k nahliadnutiu nájdete tu