Nový projekt Obvodného úradu v Čadci, ktorý získal podporu z eurofondov, má za cieľ nadviazanie spolupráce orgánov krízového riadenia slovensko-poľského prihraničia okresov Čadca a Źywiec pre ochranu životov obyvateľov, majetku a životného prostredia v pohraničí.

  

Obec Staškov spoločne s poľskou obcou Istebna začala implementovať projekt s názvom „Nadväzujeme na úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu: Kroner - Kamińska“, PL-SK/ZA/IPP/III/008, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. Celkový rozpočet projektu je 42 212,- EUR, z toho z ERDF 35 880,20 EUR, zo štátneho rozpočtu 4 221,20 EUR a z rozpočtu obce 2 110,60 EUR.

Obec Makov SK spoločne s obcou Hutisko- Solanec CZ implementovali v roku 2012 projekt s názvom Integrácia foriem spolupráce podporený Programom cezhraničnej spolupráce Sk – CZ 2007 – 2013, Fond Mikroprojektov, Kód SK/FMP/06/022

Referencie - Implementované projekty 2012