Vybrané dokumenty

EZÚS TRITIA – nový nástroj regionálnych samospráv pre rozvojové aktivity v prihraničí

Na prvom valnom zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, ktorým sa odštartuje činnosť nového cezhraničného subjektu pôsobiaceho aj na území Žilinského kraja, sa dňa 17.4.2013 v poľskom Cieszyne stretnú vrcholní predstavitelia štyroch zakladateľov – regionálnych samospráv prihraničných regiónov: Žilinského samosprávneho kraja (SR), Opolského a Sliezskeho vojvodstva (PL) a Moravskosliezskeho kraja (ČR). Zavŕši sa tak takmer 4-ročná snaha o vznik európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré má uľahčiť a podporovať cezhraničnú spoluprácu týchto štyroch prihraničných regiónov ležiacich na území troch štátov.

Urýchlenie čerpania fondov v aktuálnom programovacom období, koordinácia realokácie medzi jednotlivými operačnými programami a príprava nového programového obdobia boli kľúčovými témami prvého zasadnutia Riadiaceho výboru pre koordináciu fondov EÚ, ktorý zasadal pod vedením štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františka Palka dňa 11. 5. 2012 na pôde ministerstva dopravy.

Informačná databáza regiónu Kysuce 2010   

- prehľadné štatistické údaje o území a obciach okresov  Čadca a Kysucké Nové Mesto.

- história, geografia, sociálne štatistiky, školstvo, možnosti investícií, kultúra a šport, cestovný ruch a mnohé ďalšie údaje o Kysuciach