Aktuálne výzvy

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023

Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.

Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023.

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie  

Fond na podporu umenia na svojom webovom sídle zverejnil "Štruktúru podpornej činnosti na rok 2023" a predbežný harmonogram výziev na rok 2023".

Štruktúra podpornej činnosti 2023  

Predbežný harmonogram výziev 2023 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.fpu.sk/sk/oznamenia/zverejnenie-struktury-podpornej-cinnosti-na-rok-2023/