Fond na podporu umenia na svojom webovom sídle zverejnil "Štruktúru podpornej činnosti na rok 2023" a predbežný harmonogram výziev na rok 2023".

Štruktúra podpornej činnosti 2023  

Predbežný harmonogram výziev 2023 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.fpu.sk/sk/oznamenia/zverejnenie-struktury-podpornej-cinnosti-na-rok-2023/