Môžu sa zbierať liečivé bylinky v chránených územiach? Môžeme zbierať čučoriedky v okolí Veľkej Rače? Takéto otázky sa viac krát objavili s korešpondencii čitateľov, a tak tu prinášame krátke zhrnutie pravidiel.

Najskôr podotýkam, že článok sa týka zberu liečivých bylín a lesných plodov pre vlastnú potrebu. Tie v malých množstvách môžete zbierať na voľne dostupných plochách v 1. a v 2. stupni ochrany. To znamená, že je to možné na územiach bez ochrany (1. stupeň), alebo na územiach v rámci CHKO (2. stupeň ochrany). Na územiach s vyšším stupňom ochrany, teda v národnom parku (3. stupeň), v prírodnej rezervácií (4. stupeň) alebo v národnej prírodnej rezervácií, či chránených areáloch , na chránených prírodných pamiatkach (5. stupeň ochrany) to možné nie je. Teda v územiach s vyšším stupňom ochrany (3. – 5.) je zakázané zbierať rastliny vrátane plodov a vlastne je tu zakázané sa pohybovať voľne mimo vyznačeného turistického chodníka. Hranice chránených území si môžete overiť tu: https://www.sopsr.sk/web/

 

Na území Kysúc sa nachádza veľkoplošné chránené územie – CHKO Kysuce (chránená krajinná oblasť Kysuce). Pozostáva z  dvoch samostatných častí, a to západnej Javorníckej a východnej Beskydskej. Do beskydskej časti malou mierou zasahuje aj Chránené vtáčie územie Malá Fatra, ktoré je súčasťou Národného parku Malá Fatra a Chránené vtáčie územie Horná Orava, ktoré je súčasťou CHKO Horná Orava.

Na území CHKO Kysuce sa tiež nachádza 22 maloplošných chránených území, na ktorých je zakázané zbierať rastliny, plody či huby  

 

Zber liečivých rastlín pre priemyselné spracovanie sa okrem iného môže realizovať len na pozemkoch, ku ktorým sa zberač preukáže nejakým typom vlastníckeho práva.