Rada partnerstva Žilinského samosprávneho kraja

Rady partnerstva prirodzeného regiónu Kysuce

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vo veci nastavenie strategických a plánovacích dokumentov Žilinského kraja spúšťa nový Model regionálneho plánovania.

Pre tento model budú v každom regióne Žilinského kraja vytvorené Rady partnerstva prirodzeného regiónu (Kysuce, Liptov, Orava, Považie, Turiec). Tieto rady budú súčasťou spoločnej Rady partnerstva ŽSK, ktorá bude pracovať na dokumentoch ako sú  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a územná stratéga Žilinského kraja, ktoré sú  úzko previazané s prípravou nového programového obdobia a nastavenia čerpania eurofondov.

Na začiatku zvolil ŽSK postup formovania neformálnej rady „aktivistov“. Do nej sa môže zapojiť každý občan, firma alebo združenie (socio-ekonomickí partneri) , ktorí majú „čo povedať“ do spoločného plánovania regiónu.  Prihlasovací formulár :   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccI8ouhMt31gHIhoNAZx71xlmZGCF39jPnPFYZQNCXOGPH-Q/viewform?usp=pp_url   

 

Druhou etapou je formalizovania Regionálnej rady partnerstva. Boli oslovený socio-ekonomickí partneri nášho regiónu a po dohode sa členmi Rady stalo 8 primátorov a starostov, zástupcov miestnej samosprávy:  

Za okres Čadca: 

5 starostov: JUDr. Ľubomír Golis, Turzovka,

Ing. Milan Gura Čadca,

PaedDr. Jozef Cech, Skalité,

Ing. Jozef Garpa, Krásno nad Kysucou, 

Ing. Marián Plevko, Oščadnica. 

Za okres Kysucké Nové Mesto (Dolné Kysuce):

Ing. Marián Mihalda, Kysucké Nové Mesto,

Ing. Zuzana Jacová, Nesluša,

Ing. Anna Mičianová, Rudina. 

Socio-ekonomický partenri:

Za Miestne akčné skupiny MAS: Mgr. Anton Heglas, predseda MAS Krajšie Kysuce

Za Organizáciu cestovného ruchu Kysuce: Mgr. Radovan Jakuš, riaditeľ OCR Kysuce 

Za Regionálnu rozvojovú agentúru Kysuce: Marta Sláviková, riaditeľka RRA Kysuce   

Následne sa v Rade partnerstva prirodzeného regiónu Kysuce začne diskusia v území a identifikácia kľúčových a prioritných tém, problémov a návrhov územia. Na to bude nadväzovať identifikácia strategických projektov v rámci zadaných problémov a tém.

Koordinátorom Rady partnerstva prirodzeného regiónu Kysuce je RRA Kysuce www.rrakysuce.sk