Čierne Wydry z Trojmezí plánujú využívať nové miesto na svoje aktivity. Po rokovaní s majiteľmi pozemkov sme získali dohodu o možnosti využívania priestoru na sútoku potokv v obci Čierne. Priestor sme v rámci spoločnej brigády zatiaľ upravili provizórne. Chceme tu urobiť zopár architektonických prvkov, ktoré by spríjemnili prostredie a zlepšili podmienky na otužovanie. Tým plánujeme priviesť do nášho OZ nových členov – adeptov na otužovanie.

Nadácia SPP v rámci programu SPPoločne pre komunity poskytla nášmu spolku finančný príspevok na projekt „Otužovanie a utužovanie“ v hodnote 1000,- EUR. Tento bude využitý na zlepšenie technického zázemia na otužovanie – teda zhotovenie lavičky, vešiaka a podobných prvkov drobnej drevenej architektúry, ktoré umiestnime pri sútoku potokov a tým zhodnotíme okolitý priestor. Osadené prvky budú v zimnom období slúžiť na odkladanie vecí pri otužovaní. 

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore nadácie SPP.             22743 SPP nadacia logo 01