Regionálna rozvojová agentúr plne podporuje a spolupracuje s iniciatívou Spojme sa pre vodu .

www.spojmesaprevodu.sk

Spojme sa pre vodu je tím ľudí rôznych profesií dobrovoľne združených okolo mimovládnej organizácie Ľudia a voda vedenej medzinárodne uznávaným odborníkom Ing. Michalom Kravčíkom CSc., držiteľom prestížnej ceny Goldman Environmental Prize.

Hľadá riešenia, ako efektívnym zadržiavaním dažďovej vody obnoviť klímu a eliminovať škody spôsobené počasím (povodne, veterné smršte, či extrémne suchá). Pracuje na Projekte obnovy krajiny, ktorý vďaka vodozádržným opatreniam dokáže okrem obnovy prirodzenej klímy vytvoriť desiatky tisíc pracovných miest, a to aj v menej rozvinutých regiónoch a so zapojením dlhodobo nezamestnaných či marginalizovaných skupín. Je to cesta ako účinne reagovať na klimatické zmeny a eliminovať hroziacu nezamestnanosť spôsobenú aktuálnou krízou. Nadväzuje tak na úspešný „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny Slovenskej republiky, ako nástroj obnovy sociálnej, hospodárskej, potravinovej, environmentálnej a klimatickej bezpečnosti“ realizovaný v rokoch 2010 a 2012 za vlády Ivety Radičovej, do ktorého sa zapojilo 488 obcí na Slovensku a vytvoril takmer 8 000 pracovných miest.

 

Tým, ktorí sa chcú k nám pridať pri záchrane dažďovej vody, iniciatíva prináša dôležité informácie a užitočné rady. Tým, ktorí hľadajú konkrétne riešenia alebo potrebujú poradiť ponúka dekády skúseností s vodozádržnými opatreniami.

Iniciatíva pracuje v Projektových líniách, ktoré odrážajú možnosti menežmentu a riešenia vodozádržnych opatrení v štruktúre Slovenska: samosprávy (vládne a komunálne projekty), obchodné reťazce, školy, firmy, urbariáty, či laickú verejnosť.