Regionálna rozvojová agentúra v tomto roku realizuje projekt „ Príprava programu cezhraničnej spolupráce na roky 2007 – 2013“ v rámci iniciatívy INTERREG III A Slovensko – Poľská hranica. V rámci tohto projektu budú realizované aj aktivity vedúce k vytvoreniu značky „Vyrobené na KYSUCIACH“. Spolu s tým bude vytvorené logo tejto značky a webové stránky www.vyrobenenakysuciach.sk a www.madeinkysuce.eu .

 

RRA Kysuce vyhlásila anonymnú súťaž na vytvorenie loga „Vyrobené na Kysuciach“. Podmienky súťaže: Súťaže sa mohol zúčastniť každý záujemca, ktorý do konca januára doručil do kancelárie RRA Kysuce graficky spracovaný návrh lSample Imageoga, ktoré vystihuje podstatu regiónu Kysúc a má jednoduchú grafickú úpravu.
Prijímanie súťažných návrhov skončilo 31.1.2008. Do súťaže sme prijali 27 graficky spracovaných návrhov. 

26. februára 2008 nezávislá výberová komisia vybrala víťazný návrh loga  pre značku "Vyrobené na Kysuciach". Víťazom sa stal pán Ľuboš Škulec z Kysuckého Nového Mesta s podmienkou, že svoj návrh ešte dopracuje tak, aby lepšie vystihoval podstatu regiónu Kysúc , ako bolo formulované v podmienkach súťaže.  Víťazný návrh: