Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, OZ Terra Kisucensis a Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca každoročne organizuje niekoľko zaujímavých aktivít pre náš región.. Najnovšie sa v piatok 6. septembra 2013 uskutočnilo podujatie, pozostávajúce z prezentácie aktuálne vydaného zborníka Terra Kisucensis V./2013, z udelenia Ceny Karola Točíka a vernisáže výstavy „Kysuce na starých mapách.“

 

Nový zborník, ktorý je pre všetkých záujemcov k dostaniu v čadčianskom archíve, obsahuje šesť zaujímavých štúdií z dejín Kysúc od 17. do 20. storočia (napr. Zvon Juraja Thurza pre turzovský kostol, Verbovačky na Kysuciach v prvej polovici 19. storočia či Česká inteligencia na Kysuciach v medzivojnovom období), formou edície sprístupnený Urbár Strečnianskeho panstva z roku 1705, osem recenzií a anotácii a napokon dva príspevky v rubrike Kronika.

Súčasťou piatkovej akcie bolo tiež udeľovanie Ceny Karola Točíka za rok 2013 za mimoriadny prínos vo vedecko výskume Kysúc v spoločensko-vedných disciplínach, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je OZ Terra Kisucensis. Osobitná komisia posúdila tri došlé návrhy, s ktorými sa plne stotožnila a tak cenu (pamätnú medailu a pamätný list) za rok 2013 získali historik a archivár prof. Richard Marsina, DrSc., historik prof. Josef Macůrek, DrSc. in memoriam a etnograf PhDr. Adam Pranda, CSc. in memoriam. Jediným prítomným bol prof. R. Marsina, ktorý si cenu prevzal osobne. Žijúci potomkovia ostatných dvoch ocenených, kontaktovaní OZ Terra Kisucensis, si ocenenie prevezmú dodatočne.

 

Výstava, Kysuce na starých mapách, predstavuje 8 ešte na Kysuciach nepublikovaných máp, zobrazujúcich územie Kysúc na mapách vytvorených v 17. a 18. storočí. Najstaršia je z roku 1663. Tútorom výstavy a zároveň autorom populárno - náučného textu k jednotlivým mapám je Mgr. Drahomír Velička, PhD., riaditeľ Štátneho archívu v Bytči, pobočka Čadca. Samotné mapy Mgr. Velička objavil pri štúdiu v rakúskom štátnom archíve vo Viedni a v Maďarskom krajinnom archíve v Budapešti. Tiež boli použité mapy zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici a z Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne.

Projekt Kysuce na starých mapách, ktorú finančne podporila Nadácia SPP v programe Dedičstvo regiónov.

Výstava „Kysuce na starých mapách“ bude pre verejnosť prístupná počas septembra každý deň od 8.00 do 15.00 hod. v čadčianskom archíve na ul. 17. novembra. Potom bude ponúknutá základným a stredným školám v našom regióne pre vyučovanie regionálnych dejín. Všetkých záujemcov o históriu regiónu srdečne pozývame!

 

Zobrazené mapy:

1. Skutočný náčrt ukazujúci Jablunkovský priesmyk ležiaci medzi Uhorskom a Sliezskom, spolu s celou okolitou sliezskou hranicou,

Zdroj : Österreichische Stadtsarchive-Kriegsarchive Wien, Rakúsky štátny archív-Vojenský archív vo Viedni,

 

2. Plán situácie (pri) Jablunkove

Zdroj : Österreichische Stadtsarchive-Kriegsarchive Wien, Rakúsky štátny archív-Vojenský archív vo Viedni,

 

3. Správa o Šanciach a krajine od Jablunkova cez Veľké šance a Čadcu k Žiline od Töröka.

Zdroj : Österreichische Stadtsarchive-Kriegsarchive Wien, Rakúsky štátny archív-Vojenský archív vo Viedni,

 

4. Mapa Považia a síce od Žiliny cez Trenčín, Nové Mesto až k pevnosti Leopoldov. Vrátane hraničnej línie Uhorského kráľovstva voči Sliezsku a Morave a znázorňujúca všetky cesty a priesmyky vedúce zo spomínaných krajín do žilinskej a trenčianskej doliny a odtiaľ idúcich cez pohoria do banských miest Kremnice a Banskej Štiavnice.

Zdroj : Österreichische Stadtsarchive-Kriegsarchive Wien, Rakúsky štátny archív-Vojenský archív vo Viedni,

 

5. Mapa znázorňujúca rozdielne hranice medzi Uhorským kráľovstvom a Sliezskym kniežatstvom, vyhotovená zákonou hraničnou zmiešanou komisiou v roku 1793.

Zdroj : Maďarský krajinský archív v Budapešti, Térkeptár, S16 no. 006

 

6. Plán uhorsko-moravského a sliezskeho pohraničia

Zdroj : Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, Hlavný komorsko-grófsky úrad, mapy, no. 246

 

7. Anonymná mapa Kysúc

Zdroj : Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, Hlavný komorsko-grófsky úrad, mapy, VI -no. 265

 

8. Mapa Kysúc

Zdroj : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, oddelenie Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne, sign. XII-519-29