Autor: Ing. Pavol Šúty

Zdá sa, že sú odveky, niekto hovorí načo liečiť nech sú naveky.  Proti všetkému, čo nás ničí, ohrozuje, sa už človek odvekov bráni. Robí niečo, aby zlé odstránil a nebezpečenstvu predchádzal. Len že, čuduj sa svete, ako náhle niekto niečo také robí, hneď sa spustí vlna kritiky, ohovárania, podozrení a iných neprajností.


Pred rokom sa na Slovensku rozbehol projekt pod názvom REVITALIZÁCIA KRAJINY, skôr známy pod názvom protipovodňové opatrenia, ktoré občania vnímajú hlavne v súvislosti so stavbou hrádzok, hrádzi, prehrádzok na vodných tokoch. Je dobre, že Kysuce sa do tohto projektu aktívne zapojili. Náš región dostal najviac financií v rámci Slovenska.

Ale čuduj sa, najviac proti, najviac atakov voči projektu je z Kysúc.
Kysučan Prof. Ing. Viliam Macura z Technickej Univerzity v Bratislave je zásadne proti, argumentuje vedecky - technicky a využíva svoj vplyv vo vedeckej komunite. Z jeho argumentov sa dá usúdiť, že netreba zachraňovať Kysuce ale treba robiť ochranné hrádze na dolniakoch. Hrádzky a prehrádzky vraj nepomôžu, sú to vyhodené peniaze. Okresný úradník zas tvrdí, že je to „tunel“. Starostovia (alebo starosta) z dolných Kysúc píše anonym, že je to len biznis pre pár ľudí.

A keď som si v Kysuciach č. 11 zo14. marca 2012 prečítal článok MUDr. Jozefa Marca, bolo mi všelijako. Viem, že je to dobrý lekár, ale nepochopil, že aj Kysuce a príroda je chorá, ako človek.                          Sample Image

Ale keď je choré srdce a zároveň aj bolí koleno, snáď budeme najskôr liečiť to srdce. Srdce vraj nebolí, koleno asi áno, ale srdce rozhoduje, či koleno ešte vôbec bude potrebné.

Kysuce sú choré. Do zlého zdravotného stavu sa za posledné obdobie dostali lesy. Sú z veľkej časti vyrúbané. Vodozádržna schopnosť sa znížila niekoľko násobne. V minulosti melioráciami a likvidáciou terasových poličiek sme z krajiny urobili hladkú strechu na odtok vody. Zmenil sa spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny, všetko sú takmer už len lúky, ktoré niekoľko stonásobne krát (100-300 krát) rýchlejšie odvádzajú vodu do tokov. Narobili sme strechy, zaasfaltovali sme cesty, spevnili plochy, staviame diaľnice. Všetko to urýchľuje odtok. Kysuce teda vedia svoju diagnózu. A treba liečiť. Múdre hlavy povedzte. Postavíme v každej dedine priehradu a vysťahujeme ľudí ? Rozšírime a vybetónujeme korytá všetkých riek, riečok, potokov, potôčikov a bezmenných jarčekov? Prestaviame domy, rozšírime mosty a zväčšíme priepusty? Kritizujete, opisujete, vedatorujete a choroba nás ničí tu na Kysuciach. Na liečbu treba použiť rozum a aj peniaze.
    

Dovoľte mi preto, niekoľko viet k spomínanému projektu revitalizácie krajiny, ktorého 2. kolo sa práve teraz na jar dokončieva. O jeho výhodách a účinnosti sa budeme mať možnosť isto presvedčiť v blízkej budúcnosti.
Celý projekt je robený v duchu zadržiavania dažďovej vody v krajine čo vytvára nasledovné efekty:
-    znižuje, zmierňuje povodňové škody tým, že prehrádzky zadržia vodu a splaveniny
-    vytvorené nádrže, jazierka sa dajú využiť pri hasení požiarov, ktoré v nadchádzajúcom suchom období hrozia
-    stabilizuje dná tokov, pôsobí protierózne a protizosuvne  
-    podporujú celoročnú výdatnosť vodných zdrojov
-    zadržaná voda priaznivo vplýva na klímu krajiny
-    zlepšuje sa biodiverzita prostredia, dáva šancu živočíchom, ktoré sú závislé od vody
-    spríjemňuje človeku život v prírode a mnohé ďalšie.

Z fotografie dreveného stupňa, ktorý podľa miestnych obyvateľov v Radôstke má takmer 60 rokov a vydržal je zrejmé, že prehrádzky dokážu vydržať.
Na druhej fotografii  sú drevené prehrádzky z Dunajova. Tri z tisícok čo sa vybudovali na Kysuciach.
Tretia fotografia je kamenná prehrádzka z Oščadnice v Tichej doline, ktorá dokáže zadržať viac ako 10 000 m³ povodňovej vody.

Projekt protipovodňových opatrení je celý systém hrádzí, jám, zasakávacích pásov, plošných úprav, odrážok na lesných cestách. Systém overia hlavne povodne. Výsledok bude isto pozitívny. Chorá krajina sa konečne lieči. Nenechajme si ničiť majetok a ohrozovať životy.  Chorého keď liečime vždy veríme v jeho uzdravenie, a keď sa to aj niekedy nedarí predsa to nevzdávame a hľadáme nové cesty na liečbu.
Je už veľa ľudí a hlavne starostov, ktorí si tento spôsob liečby – revitalizáciu krajiny overili a hodnotia ho vysoko pozitívne.
Som dodávateľom tohto druhu prác, mám viac ako 30 ročné skúsenosti a verím, že Kysuciam tento projekt pomôže.

Sample ImageSample ImageSample Image