Organizácia cestovného ruchu Kysuce vznikla v Čadci 17.2. 2012. Oblastná organizácia je založená na základe zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.

Zakladajúcimi členmi sú:

Mesto Čadca

Obce: Makov, Oščadnica, Skalité a Vysoká nad Kysucou

Podnikateľské subjekty z týchto obcí: Športcentrum Oščadnica, s.r.o., Róbert Kopera RO-KO (Oščadnica),  SKI Makov, s.r.o, Rudolf Jarabica DOMES (Čadca), Ján Neumann (Oščadnica), JAMA-GASTRO, spol. s.r.o (Čadca), Cechospol, s.r.o. Skalité.  

 

Účelom orgnanizácie je vytvoriť spoločnú platformu pre rozvoj cestovného ruchu na Kysuciach. Organizácia hospodári s prostriedkami získanými z členských vkladov svojich členov a zo štátnej dotácie.  

V prvom roku plánujeme svoje prostriedky a sily využiť najmä na zabezpečeie propagácie regió  nu Kysuce ako celku (propagačné brožúry, inzercia v tlači SK, CZ, PL, účasť na výstavách CR), zapojiť sa do tradičných podujatí, ktoré sú navštevované domácimi aj zahraničnými turistami. Plánujeme vybudovanie spoločných označovníkov turistických trás, kultúrnych a prírodných zaujímavostí na Kysuciach a vytvorenie koncepčných rozvojových dokumentov CR nášho regiónu.

 

Web: https://www.facebook.com/pages/Regi%C3%B3n-Kysuce/284458448301597

  http://www.regionkysuce.sk