Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


EZÚS TRITIA | Tlačiť |

EZÚS TRITIA – nový nástroj regionálnych samospráv pre rozvojové aktivity v prihraničí

 Na prvom valnom zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, ktorým sa odštartuje činnosť nového cezhraničného subjektu pôsobiaceho aj na území Žilinského kraja, sa dňa 17.4.2013 v poľskom Cieszyne stretnú vrcholní predstavitelia štyroch zakladateľov – regionálnych samospráv prihraničných regiónov: Žilinského samosprávneho kraja (SR), Opolského  a Sliezskeho vojvodstva (PL) a Moravskosliezskeho kraja (ČR). Zavŕši sa tak takmer 4-ročná snaha o vznik európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré má uľahčiť a podporovať cezhraničnú spoluprácu týchto štyroch prihraničných regiónov ležiacich na území troch štátov.

 

Zakladajúce regióny v slovensko-poľsko-českom prihraničí aktívne spolupracovali na riešení spoločných problémov aj v minulosti, avšak založením EZÚS TRITIA sa uľahčí  a zefektívni ich spolupráca. Medzi prioritné oblasti patrí doprava, cestovný ruch, energetika so zameraním na obnoviteľné zdroje a hospodárstvo – so zameraním na  podporu rozvoja malých a stredných podnikov a podporu cezhraničného obchodu.

V regiónoch, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície, žije na území s rozlohou 34-tisíc km2 viac ako 7,8 milióna obyvateľov. Sídlom novovzniknutého EZÚS TRITIA je poľské mesto Cieszyn.

Prostredníctvom EZÚS TRITIA budú realizované také aktivity ako je napr. spoločná podpora inovácií a klastrových iniciatív, sieťovanie subjektov a posilnenie prepojení medzi lokálnymi podnikateľmi, podpora rozvoja podnikania v prihraničnej oblasti  či investovanie do moderných služieb podpory podnikania, vrátane infraštruktúry aplikovanej vedy a výskumu, vedecko-technologických parkov, centier inovácií a pod.

Nutným predpokladom pre takýto rozvoj je aj podpora pro-obchodného a pro-inovačného vzdelávania, ktoré by sa malo opierať o spoluprácu vedeckých a hospodárskych centier a samosprávy v prihraničnom území.

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.