Vybrané dokumenty

Minister Marian Janušek, MV RR SR, podpísal 14. 6. 2007 dokument 

ZOZNAM PÓLOV RASTU PRE NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC NA ROKY 2007-2013.

Všetky podrobné informácie, metodiku, zoznam obcí a grafické spracovanie nájdete na adrese

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=&news=3028