Žilinský samosprávny kraj,

organizuje informačné stretnutie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

 Stretnutie sa bude konať  07.06.2023 o 10:00  na Mestskom úrade v Čadci.

Bude predstavený nový program PL-SK 2021 – 2027 a aj harmonogram výziev na malé a veľké projekty.

 

Školenie pre podanie a implementáciu investičných projektov  bude na Žilinskom samosprávnom kraji dňa 14.06.2023.  

https://sk.plsk.eu/-/aktualizovany-harmonogram-vyziev-na-roky-2022-a-20-1