Na Slovensko a bohužiaľ aj na Kysuciach, nám za ostatné roky pribudli mnohé cudzie rastliny a živočíchy.

Či už je to v dôsledku nášho častého presúvania tovaru  a aj nás samotných, alebo v dôsledku oteplenia, či celkovej zmeny klímy, sú tu. A poniektoré sú naozaj veľmi agresívne, priebojné a prispôsobivé.  Ak im dovolíme, zaberú veľký priestor a vytlačia naše pôvodné druhy „zo slnka“

Odborne ich nazývame invázne druhy. Jedná sa o 6 druhov bylín, 3 druhy drevín,  2 druhy slimákov a 9 druhov väčších zvierat.    

U nás na Kysuciach sa najviac stretávame s inváznymi rastlinami. Konkrétne sú to  

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia),

Zlatobyľ  kanadská  (Solidago canadensis)
Zlatobyľ obrovská  (Solidago gigantea)
Pohankovec  - Krídlatka ( celý rod - všetky typy)  -  Fallopia sp. (synonymum. Reynoutria) 

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.