Regionálna rozvojová agentúry Kysuce má jednu zo svojich hlavných úloh poskytovať konzultačné a informačno služby pre záujemcov z regiónu aj mimo neho.

  • Konzultácie sú poskytované bezplatne.
  • Konzultácie sú poskytované osobne, telefonicky alebo  mailovou poštou
  • Konzultácie sú poskytované v sídle agentúry  (MsÚ Čadca) počas všetkých pracovných dní  od 7:00 do 15:00 hod