Vážení priatelia,

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce v roku 2017 vstupuje už do 15. roku svojej existencie. Za to obdobie sa stala pevnou súčasťou diania na Kysuciach. Naša činnosť je zameraná najmä na pomoc pri rozvoji pre samosprávu a neziskové organizácie, ale najmä v poslednej dobe, pomáhame čoraz častejšie aj podnikateľským subjektom. Získavame a „podávame ďalej“  informácie o dotačných systémoch rôznych úrovní, o legislatívnych zmenách pre neziskové organizácie, spravujeme niekoľko záujmových združení.   

Ako možno viete, v roku 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nezaradilo našu Agentúru do siete regionálnych rozvojových agentúr, a tak sme neobdržali finančnú podporu pre našu činnosť. (V Žilinskom kraji boli podporené len 3 agentúry.) Napriek tejto skutočnosti RRA Kysuce aj naďalej poskytuje svoju poradenskú a informačnú činnosť pre samosprávy zadarmo a pre neziskový sektor k tomu pridávame aj bezodplatné vypracovanie projektových žiadostí.

Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou popriala požehnaný a úspešný rok 2017, v ktorom ako dúfam, budeme aj naďalej rozvíjať našu spoluprácu pre kvalitný rozvoj Kysuckého regiónu.