Grantová výzva „Vytvorme domov 2018“
Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na pomoc ľuďom bez domova. Cieľom grantovej výzvy je podporiť projekty, ktoré sa systematicky zaoberajú problematikou ľudí bez domova. http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-vytvorme-domov-2018/2533