Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ
Viac informácií:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1107