Šance - Valy spoločné dedičstvo
V obci Čierne RRA Kysuce zorganizovala 20. 9. 2007 prvé stretnutie pracovného tímu, ktorý sa pripravuje projekt na inventarizáciu a využitie poznatkov o historickom  fortifikačnom systéme.Sample Image
Zúčastnili sa starostovia zo slovenských obcí PaedDr. Andrea Šimurdová zo Skalitého, Juraj Strýček zo Svrčinovca, Ing. Pavol Gomola z Čierneho, zástupcovia z odborných inštitúcií PhDr. Peter Bednár, CSc. z Archeologického ústavu SAV Nitra, Mgr. Andrea Paráčová z Kysuckého múzea, Petr Kolčárek z Rady rozvoja v Třinci, Mgr. Valdimír Pekár  z RR KST Čadca, Ladislav Paštrnák z týždenníka Kysuce a zástupcovia RRA Kysuce.
Zástupcovia obcí a inštitúcií deklarovali záujem zúčastniť sa navrhovaného projektu a stanovili si prioritné pracovné ciele na nasledujúce obdobie.