Linky regionálnych rozvojových agentúr v Žilinskom kraji

 Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr   www.isrra.sk

RRA Turiec    RRA Turiec  www.rrat.sk

RRA Liptov  RRA Liptov   www.rral.sk

 

ARR Sever  ARR Sever    www.arr.szm.sk

 

ARR Žilina  ARR Žilina    www.arrza.sk