Dotazník pre prípravu a spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Makov

Ak chcete vyplniť tento dotazník, navštívte:

https://docs.google.com/forms/d/190uwYwP9kN_QSFZuYYfdvdX-nD4dDsUrAYEQBcuvsVE/viewform?c=0&w=1