Dotazník regionálnej jedinečnosti

Pomôžte nám nájsť regionálnu jedinečnosť, ktorá podľa Vás vystihuje región Kysuce:

https://docs.google.com/forms/d/10skWPhuFJnADU5XWMl_OJfX86mxKNw-AVuBDNzIU9m0/edit